60% Nederlanders bezorgd over financiële toekomst

60% Nederlanders bezorgd over financiële toekomst

Ruim twee derde van de Nederlanders is tevreden met de eigen financiën. Toch geven 6 op de 10 mensen aan zorgen te hebben over de financiële toekomst. Dit heeft het CBS bekendgemaakt.

Ruim 85 procent van de volwassenen in Nederland is positief over de relatie met hun partner, de eigen woning en de woonbuurt. Men is het minst vaak tevreden met de eigen financiën. Ruim twee derde van de mensen geeft aan tevreden te zijn met hun financiële situatie.

De tevredenheid met de financiële situatie hangt in sterke mate samen met de feitelijke financiële situatie van het eigen huishouden. Van degenen met een inkomen in de hoogste 25-procentsgroep is 86 tevreden met de financiële situatie. Dit aandeel daalt met het inkomen, tot 46 procent van degenen met een inkomen in de laagste 25-procentsgroep.

Iets meer dan zes op de tien mensen maakt zich zorgen over zijn of haar financiële toekomst, van wie ruim de helft daar veel zorgen over heeft. Die bezorgdheid komt echter niet alleen bij mensen met lagere inkomens voor. Bijna een kwart van de mensen met een inkomen in de hoogste 25-procentsgroep heeft veel zorgen over de financiële toekomst.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd