Aantal WW-uitkeringen daalt naar 266.000

Aantal WW-uitkeringen daalt naar 266.000

Het aantal WW-uitkeringen kwam aan het eind van 2018 uit op 266.000. Een jaar eerder waren dit er nog 330.000. Komend jaar zal het aantal WW-uitkeringen naar verwachting verder dalen naar 237.000.
Het bedrag dat werd uitgekeerd aan WW-uitkeringen daalde met 803 miljoen naar 4,1 miljard euro. In 2019 zullen de WW-lasten naar verwachting verder afnemen met 382 miljoen euro. Het aantal WW-uitkeringen daalt, het aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dit jaar licht toe naar 816.000. De instroom in de WIA stijgt, wat vooral toe te schrijven is aan het feit dat mensen van zestig jaar en ouder langer doorwerken.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd