AFM onderzoekt informatie rond pensionering

AFM onderzoekt informatie rond pensionering

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop pensioendeelnemers worden geïnformeerd door hun pensioenfonds in de aanloop naar hun pensionering. Die informatie is meestal voldoende, al wordt die soms te simpel gebracht en dat gaat nog wel eens ten koste van de juistheid of volledigheid.

De AFM heeft de informatievoorziening beoordeeld op juistheid, duidelijkheid/begrijpelijkheid, tijdigheid en volledigheid. De AFM geeft aan dat een aantal fondsen deelnemers tijdig voor pensionering informeert, hen alert maakt op het aanstaande pensioen en duidelijke uitleg geeft over keuzemogelijkheden en de consequenties daarvan. De informatievoorziening van een aantal fondsen kan verder worden verbeterd. De Pensioenfederatie constateert dat geen van de in het onderzoek betrokken fondsen in totaliteit een onvoldoende scoort. In enkele gevallen blijkt de begrijpelijkheid van de informatie volgens de AFM ?op gespannen voet te staan met de juistheid van de informatie?. Daarmee wordt bedoeld dat er soms een al te eenvoudige weergave van zaken wordt gegeven. Dat verdient aandacht volgens AFM en de Pensioenfederatie: deelnemers moeten op de juistheid van de informatie kunnen vertrouwen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd