Andere rekenrente voor pensioenen geen oplossing

Andere rekenrente voor pensioenen geen oplossing

Om te voorkomen dat er volgend jaar gekort moet worden op pensioenen pleiten sommige partijen ervoor met een hogere rekenrente te werken. Dat is echter geen oplossing, aldus het Centraal Planbureau (CPB).

Pensioenfondsen moeten kunnen aantonen dat zij voldoende buffers hebben om aan hun huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Zij moeten daarbij uitgaan van de rekenrente. Omdat deze aanhoudend laag is, moeten zij een hogere buffer hanteren. Als gevolg daarvan bestaat de kans dat er volgend jaar gekort wordt op de pensioenen. Maar volgens het CPB is een verandering van de zogeheten rekenrente voor pensioenfondsen geen oplossing voor deze pensioenproblemen.
 
´´Een vaste rekenrente van bijvoorbeeld 4 procent lijkt op korte termijn aantrekkelijk, omdat de pensioenen dan niet gekort hoeven te worden´´, erkent ook het CPB. ´´Maar als de rente lange tijd laag blijft, is er te weinig geld over voor de pensioenen van later.´´ Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) weigerde eerder al in te gaan op het verzoek van oppositiepartijen om wat te doen aan de rekenrente. De bewindsvrouw doet wel onderzoek naar het invoeren van een langere hersteltermijn voor de fondsen. Dan zouden fondsen de korting over meer jaren kunnen uitsmeren.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd