AOW-regels voor samenwonen onduidelijk

AOW-regels voor samenwonen onduidelijk

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert of AOWers een gezamenlijk huishouden voeren. Daarop komt steeds meer kritiek van mensen die vinden dat ze onterecht als samenwonenden worden bestempeld. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken erkent nu dat die regels van het SVB niet helder zijn. De bewindsvrouw voegt eraan toe dat de richtlijnen alleen veranderd kunnen worden als ook de wetgeving aangepast wordt. Het kabinet gaat de Tweede Kamer hierover voor 1 september informeren.Samenwonende AOWers krijgen samen per maand ruim 600 euro minder AOW dan twee alleenstaande AOWers. Het stempel samenwonend wordt geplaatst als er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Dit leidt vaak tot misverstanden en onterechte pensioenkortingen. Zo kan de SVB twee AOWers bestempelen als samenwonend terwijl ze alleen maar voor elkaar zorgen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd