Armoede daalt in Nederland

Armoede daalt in Nederland

In 2014 was 7,6 procent van de Nederlandse bevolking arm volgens de zogenoemde ´niet-veel-maar-toereikend´-maatstaf van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Naar verwachting daalt dat percentage dit jaar naar 7.

Het ´niet-veel-maar-toereikend´-criterium van het SCP gaat uit van onvermijdelijke maandelijkse uitgaven voor basale zaken als wonen, kleding en voedsel plus zeer wenselijke uitgaven voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of een korte vakantie. In 2014 lag die grens voor een alleenstaande op 1063 euro.

Niet-westerse migranten, bijstandontvangers en zelfstandigen hebben het het zwaarst. Waar het landelijk gemiddelde in 2014 op 7,6 procent lag, leeft in deze groepen respectievelijk 44, 19 en 12 procent in armoede. Het aandeel armen onder ouderen ligt op 3 procent.

Toen in 2008 de recessie inzette, steeg het aantal armen van ongeveer 870.000 (5,6 procent) in 2008 naar ruim 1,25 miljoen (8 procent) in 2013. Als de door het kabinet toegezegde koopkrachtmaatregelen doorgaan voorziet het SCP dat het percentage armen in 2017 doorzet naar 6,8 procent.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd