Bedragen smartengelden nemen toe

Bedragen smartengelden nemen toe

Rechters wijzen geleidelijk aan steeds hogere smartengelden toe. Dat blijkt uit het ANWB Smartengeldboek, een juridisch boekwerk met rechterlijke uitspraken over smartengeld.

In 2017 was er zelfs voor het eerst een civiele rechter die 2 ton smartengeld toewees, in een zaak die draaide om een medische fout. Het Smartengeldboek noemt de hoogte van dat bedrag illustratief voor de stijging van smartengeldbedragen in afgelopen jaar. Twee jaar geleden zette die groei in.

Op dit moment hebben nabestaanden van slachtoffers die door toedoen van een ander (ernstig) letsel oplopen, nog geen recht op smartengeld. De Eerste Kamer behandelt momenteel een wetsvoorstel dat smartengeld voor nabestaanden mogelijk maakt. Verzekeraars zijn weliswaar blij met dit voorstel, maar zijn wel kritisch over de kosten die dat met zich meebrengt. Volgens het Verbond zou het betekenen dat de letselschadelast van autoverzekeraars met 3% toeneemt ten opzichte van 2014. Voor medische aansprakelijkheidsverzekeraars zou dat 15% zijn.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd