Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Komend jaar veranderen er weer een aatal belastingregels en -percentages, onder meer op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns.

Een overzicht van een aantal van de maatregelen. Het complete overzicht vindt u hier.

Heffingvrij vermogen en Box 3
Met ingang van volgend jaar wordt het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro. Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van komend jaar dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement.

Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap
Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouders, die een pleegvergoeding of kinderbijslag ontvangen, kan het financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het pleegkind 18 jaar oud wordt. Daarom kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders vanaf 1 januari 2018 aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen.

Ouderenkorting
De ouderenkorting gaat volgend jaar omhoog. In 2018 wordt het bedrag van de ouderenkorting na indexatie met 115 euro verhoogd waardoor deze 1.418 euro zal bedragen.

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 18 cent duurder (accijns+btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijns + btw).

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd