Beleid gemeenten leidt tot groot tekort aan huurwoningen

Beleid gemeenten leidt tot groot tekort aan huurwoningen

Onder huurders en beleggers bestaat een grote behoefte aan huurwoningen in de vrije sector. Gemeenten zetten echter nauwelijks concrete stappen om de bouw van dit type woningen op gang te brengen. Dit meldt Het Financieele Dagblad.

Uit nieuw onderzoek van economisch adviesbureau Stec Groep, waaraan 105 gemeenten meewerkten blijkt dat maar 10% van de gemeenten bij de uitgifte van grond eist dat er vrijesectorhuurwoningen worden gebouwd. En slechts 17% hanteert lagere grondprijzen om de bouwproductie voor dit type huurwoningen te stimuleren. Gemeenten geven vooral grond uit voor koopwoningen omdat ze daar meer geld voor krijgen.

Doordat gemeenten niet inzetten op de vrije huursector dreigt een tekort van tienduizenden huurwoningen te ontstaan, stokt de doorstroming op de woningmarkt en blijven miljarden van beleggers op de plank liggen of worden elders geïnvesteerd.

Door maatregelen van minister Stef Blok van Wonen groeit de vraag naar vrijesectorhuurwoningen sterk. Huurders met hogere inkomens worden uit de corporatiesector gedreven, terwijl het ook moeilijker is geworden om een koopwoning te krijgen. Slechts 30% van de gemeenten verwacht dat er de komende vijf jaar voldoende huurwoningen worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierdoor komen steeds meer mensen klem te zitten.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd