Betaal herziening belastingstelsel met hogere btw

Betaal herziening belastingstelsel met hogere btw

De Nederlandsche Bank (DNB) is voorstander van een herziening van het belastingstelsel, zoals het kabinet wil. De kosten die zon herziening met zich meebrengt, kunnen volgens de centrale bank betaald worden met een btw-verhoging.

President Klaas Knot van DNB vindt dat de btw in Nederland nog relatief laag is. Volgens hem is ons land koploper met het aantal productgroepen dat onder het lage btw-tarief van 6 procent valt. ?Sommige landen hebben zelfs helemaal geen laag btw-tarief.? Met het verkleinen van het aantal productgroepen dat onder het lage tarief valt, stijgen de opbrengsten voor de staat en daarmee zou de belastingherziening volgens Knot betaald kunnen worden. Hij laat het aan het kabinet over welke productgroepen overgeheveld zouden moeten worden naar het 21-procenttarief.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd