Beter inzicht in mogelijke pensioenuitkomsten

Beter inzicht in mogelijke pensioenuitkomsten

Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Er is te zien wat de invloed is van goede en slechte economische ontwikkelingen.
Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie bedragen toegevoegd; deze zijn berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. In de scenario’s is rekening gehouden met mee- of tegenvallende economische ontwikkelingen. Vanaf 2020 worden de bedragen ook getoond op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De systemen van de pensioenuitvoerders worden hier nog op aangepast. Op dit moment is alleen het zogeheten reglementair te bereiken pensioen te zien. Dit is het bedrag dat volgt uit de pensioenregeling.
De scenario’s tonen een nettobedrag per maand, gebaseerd op de AOW en het pensioen dat iemand heeft opgebouwd. Alle pensioenuitvoerders gaan de scenariobedragen op de zelfde manier berekenen, met rekenmethodieken die zijn vastgelegd in een ministeriële regeling. Minister Koolmees van SZW verwacht dat mensen daardoor een realistischer beeld krijgen van het pensioen dat ze kunnen verwachten en de risico’s die daarmee samenhangen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd