Bezwaar tegen WOZ-waarde van 3,0% van de woningen

Bezwaar tegen WOZ-waarde van 3,0% van de woningen

In 2013 is voor 8,5 miljoen onroerende zaken (waarvan 7,5 miljoen woningen) een WOZ-waarde vastgesteld. Tegen de WOZ-waarde van 3,0% van de woningen wordt bezwaar gemaakt, zo meldt de Waarderingskamer. Van de ingediende bezwaren wordt circa 45% gehonoreerd. Dat betekent dat door de bezwaarbehandeling circa 1,7% van de woningen een andere WOZ-waarde krijgt. Voor 98,3% van de woningen blijft de oorspronkelijk vastgestelde WOZ-waarde ook na bezwaar en beroep ongewijzigd. Gemiddeld wordt bij honorering van een bezwaar de vastgestelde waarde met circa 10% verminderd. De totale waardevermindering die daarvan het gevolg is, is op het totaal van de vastgestelde WOZ-waarden van woningen slechts 0,2%.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd