Bijna helft in de bijstand kan of wil niet werken

Bijna helft in de bijstand kan of wil niet werken

Van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en niet werken, is maar iets meer dan de helft op zoek naar werk. De rest kan of wil volgens eigen zeggen niet werken, aldus het CBS.

Bijna een derde van de bijstandsontvangers noemt ziekte of arbeidsongeschiktheid als reden om niet aan het werk te willen of kunnen gaan. Mensen die langer in deze regeling zitten, noemen deze reden vaker. Wie een bijstandsuitkering krijgt, is verplicht om werk te zoeken. Onder bepaalde voorwaarden kan daarvoor een tijdelijke ontheffing worden verleend.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd