Bijstand groeit minder snel

Bijstand groeit minder snel

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het derde kwartaal van 2017 toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Wel neemt het tempo van de jaar-op-jaargroei al vier kwartalen achtereen af.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Tussen september 2016 en september 2017 is het aantal personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering met 6 duizend toegenomen tot 465 duizend. Onder de 27- tot 45-jarigen waren in het derde kwartaal minder mensen afhankelijk van bijstand. Onder 27-minners en 45-plussers blijft het aantal bijstandsontvangers jaarlijks toenemen.

De afnemende jaar-op-jaargroei hangt samen met de gunstige arbeidsmarkt. Sinds de piek in de werkloosheid begin 2014 is deze met ongeveer 40 procent gedaald. Dat het aantal bijstandsgerechtigden nog steeds is toegenomen, houdt verband met de instroom van asielzoekers. Degenen die een verblijfsvergunning krijgen, kunnen een beroep doen op bijstand.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd