Bloei hypotheekmarkt dankzij doorstromer

Bloei hypotheekmarkt dankzij doorstromer

De totale Nederlandse hypotheekomzet over 2016 is uitgekomen op 81 miljard euro, een stijging van 25% ten opzichte van 2015. De groei is vooral te danken aan mensen die van een koophuis verhuizen naar een nieuw koophuis, de zogenaamde doorstromers.

In 2015 werd voor 33 miljard euro aan hypotheken verstrekt aan doorstromers, in 2016 bedroeg dit 44 miljard euro. Zowel het aantal verkochte hypotheken als de gemiddelde hypotheeksom nam flink toe. Het aandeel van doorstromers beslaat inmiddels meer dan de helft van de markt. Starters hebben het moeilijker.

Een verklaring hiervoor is dat banken doorstromers specifiekere producten bieden: oude hypotheekvormen als de bankspaarhypotheek kunnen bijvoorbeeld niet bij elke geldverstrekker worden meegenomen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd