Brandveiligheid studentenhuisvesting is zorgelijk

Brandveiligheid studentenhuisvesting is zorgelijk

Studenten en verhuurders zijn zich onvoldoende bewust van de brandrisicos in hun woning. Dat blijkt uit het rapport Brandveiligheid studentenhuisvesting 2013, dat minister Blok van Wonen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De uitkomsten zijn schrikbarend. In veel studentenhuizen ontbreken rookmelders, blustoestellen en snelle vluchtroutes en/of is de elektrische installatie ondeugdelijk. Het gaat in alle gevallen om woningen van particuliere verhuurders. Sinds het eerste onderzoek naar brandveiligheid in studentenvestigingen in 2009 is er weinig verbeterd. Opvallend is dat verhuurders en studenten zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van de risicos van brand. Minister Blok noemt de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk. Gemeenten moeten toezien op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften en zo nodig handhavend optreden.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd