Gezondheid

Gezondheid

Informatiekaart ook voor aanvullende zorgpolis

Zorgverzekeraars introduceren voor het komende zorgverzekeringsseizoen ook voor alle aanvullende verzekeringen een uniforme informatiekaart.

De zorgverzekeringskaarten bestaan al voor de basiszorgverzekering en moeten inzicht geven in de verschillende dekkingen van aanvullende verzekeringen. Op alle kaarten wordt de informatie op dezelfde manier gepresenteerd. De indeling en de vormgeving van alle kaarten is gelijk en er staan gestandaardiseerde teksten op. Dit moet het voor verzekerden makkelijker maken om aanvullende zorgverzekering met elkaar te vergelijken en te kiezen.