CBS: 75 duizend jongeren ver verwijderd van de arbeidsmarkt

CBS: 75 duizend jongeren ver verwijderd van de arbeidsmarkt

Vier op de tien jongeren (15 tot 27 jaar) in Nederland die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk. Het gaat om 75.000 jongeren.

Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden. Jonge mannen gaven haast nooit de zorg voor het gezin en huishouden als reden op om niet op zoek te zijn naar werk en hier ook niet beschikbaar voor te zijn.

In 2014 hadden van de ruim 800 duizend niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar er 183 duizend geen werk. Van deze groep zoeken hebben vier op de tien een kleine afstand tot de arbeidsmarkt: ze zoeken naar werk en zijn daarvoor direct beschikbaar. Eén op de vijf jongeren zonder werk neemt een middenpositie tot de arbeidsmarkt in: zij zijn niet op zoek naar óf niet direct beschikbaar voor werk. Tot slot hebben ruim vier op de tien jongeren zonder werk een grote afstand tot de arbeidsmarkt: zoeken niet naar werk én zijn daarvoor ook niet direct beschikbaar.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd