Coalitie eens over hervorming belastingstelsel

Coalitie eens over hervorming belastingstelsel

Coalitiepartijen PvdA en VVD hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de belastingherziening. Nu moet er nog steun gevonden worden bij de oppositiepartijen, omdat de coalitie in de Eerste Kamer bij lange na geen meerderheid heeft.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën zegt dat er nog wel wat technische kwesties opgelost moeten worden, maar dat wil hij snel voor elkaar hebben. Voor het zomerreces wil hij met andere partijen om tafel zitten. ?We willen echt de lasten op arbeid verlagen en dat de Nederlanders minder belasting gaan betalen en het stelsel stapsgewijs minder ingewikkeld wordt, aldus Wiebes.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd