Consumenten tevredener over claimafhandeling

Consumenten tevredener over claimafhandeling

Consumenten hadden vorig jaar meer waardering voor verzekeraars en dat is met name toe te schrijven aan een grotere tevredenheid over de afhandeling van hun claim.

Dat blijkt uit de twaalfde Consumentenmonitor, een jaarlijks onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Het aandeel consumenten met een overwegend positief gevoel over verzekeraars bedraagt nu 56 procent tegen 51 procent in 2010.

Het verbeterde beeld van verzekeraars is vooral toe te schrijven aan de claimafhandeling bij verzekeringen: 33 procent van de ondervraagden geeft aan dat een goede afhandeling van een claim heeft geleid tot een verbeterd beeld, voor tien procent is een afgewezen claim juist reden voor een verslechterd beeld. Ook de aansluiting van het product op de behoefte van de consument en de kwaliteit van het advies waren positieve factoren. Consumenten gaven ook verbeterpunten aan: duidelijker aangeven wat wel en niet gedekt is op de polis, begrijpelijker taalgebruik en betere digitale informatievoorziening bij de aanschaf van een product.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd