Consumentenbond vindt verzekeraars te streng bij late betaling

Consumentenbond vindt verzekeraars te streng bij late betaling

Verzekeraars grijpen vaak direct hard in als klanten een betalingstermijn missen. Na de herinnering zetten ze meestal geen incassobureau in maar gaan meteen over tot het schorsen of beëindigen van de polis.

De Consumentenbond vindt dat verzekeraars, net als andere bedrijven, eerst een incassoprocedure zouden moeten starten voordat ze de dekking schorsen of de polis beëindigen. De bond ontvangt jaarlijks tientallen meldingen van mensen die werden geroyeerd, terwijl ze zich niet bewust waren van een betalingsachterstand. Bij een schorsing zijn consumenten niet meer verzekerd, terwijl de verzekeringsovereenkomst (en daarmee de betalingsverplichting) doorloopt. Een schade in de schorsingsperiode komt voor eigen rekening.

Verzekerden krijgen vaak 44 dagen de tijd om een betalingsachterstand weg te werken. Verzekeraars heffen een schorsing op nadat alle achterstallige bedragen zijn voldaan, maar nooit met terugwerkende kracht. Voor consumenten is het onbegrijpelijk dat ze uiteindelijk wel voor de hele periode moeten betalen, maar niet voor de hele periode verzekerd zijn. Als een dekking is opgeschort en de achterstallige bedragen worden niet voldaan, volgt royement. De verzekeraar meldt dit in het Centraal Informatie Systeem (CIS), een databank die verzekeraars raadplegen bij nieuwe aanvragen. Consumenten die hierin staan geregistreerd komen zeer moeilijk aan een nieuwe schadeverzekering. De Consumentenbond vindt dat verzekeringsmaatschappijen minder snel dit soort drastische maatregelen moeten nemen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd