Consumentenbond wil stijging verzekeringspremies aan banden

Consumentenbond wil stijging verzekeringspremies aan banden

Verzekeraars mogen premiestijgingen van meer dan 10 procent niet langer stilzwijgend doorvoeren. Bovendien moeten ze prijsstijgingen beter uitleggen aan hun klanten. Dat heeft de Consumentenbond in een brief aan het Verbond van Verzekeraars voorgelegd.
Volgens de Consumentenbond klagen veel consumenten over buitensporige premieverhogingen van soms wel 75 tot 145 procent. Klachten gaan vaak over de woonverzekering van Centraal Beheer en de opstalverzekering van Aon.
Verzekeraars mogen premies verhogen via stilzwijgende verlenging van de verzekering. Maar als het aan de Consumentenbond ligt, wordt aan die vrijheid paal en perk gesteld. ‘Wanneer een premie met meer dan 10 procent omhoog gaat, moeten verzekeraars hun klanten expliciet vragen of ze daarmee instemmen. Dat moet tijdig, minimaal 2 maanden voor de premievervaldatum en duidelijk. Onder meer door in de verlengingsbrief zowel de oude als de nieuwe premie te vermelden.’ Want ook daar krijgt de bond klachten over: mensen moeten zelf met de rekenmachine aan de slag om uit te rekenen hoeveel hun premie omhoog gaat. ‘Dat kan echt niet’, aldus de bond.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd