Consumentenvertrouwen sinds 2007 weer positief

Consumentenvertrouwen sinds 2007 weer positief

Voor het eerst sinds de zomer van 2007 is het vertrouwen van consumenten weer positief. Dit meldt het CBS. De index voor het consumentenvertrouwen staat in maart op plus 2. In februari was dat nog min 7.

Het consumentenvertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44). Sinds halverwege 2007 was het vertrouwen niet meer boven de nul geweest. Met een stand van 2 ligt het consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-8).
Consumenten zijn in maart een stuk positiever over het economisch klimaat dan in de voorgaande maanden. Deze deelindex komt uit op 15, tegen -5 in februari. De koopbereidheid is in maart iets minder negatief dan in februari. Deze deelindex komt uit op -7. Voor het eerst sinds begin 2008 is het aantal consumenten dat de tijd gunstig acht voor grote aankopen even groot als het aantal dat de tijd ongunstig vindt. Grote aankopen zijn bijvoorbeeld wasmachines, televisies en meubels.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd