CZ spoort meer fraude met zorggeld op

CZ spoort meer fraude met zorggeld op

Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar voor 5,3 miljoen euro aan fraude en oneigenlijk gebruik van vooral persoonsgebonden budgetten (PGBs) opgespoord. Dat is veel meer dan de 2 miljoen euro aan opgespoorde zorgfraude uit het jaar daarvoor, meldt Trouw.Om misbruik van zorggelden aan te pakken werkt CZ als enige verzekeraar in Nederland met een nieuw systeem. Daarmee kunnen data geanalyseerd worden en komt fraude met zorgdeclaraties sneller boven water.Van de 5,3 miljoen euro aan verdachte declaraties is 4 miljoen afkomstig van aanvragers van de AWBZ en 1,3 miljoen van de Zorgverzekeringswet. Het merendeel van de fraude wordt gepleegd met persoonsgeboden budgetten, een financiële tegemoetkoming waarmee mensen zelf hun zorg inkopen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd