D66: Pensioenfonds moet partnerschap niet bepalen

D66: Pensioenfonds moet partnerschap niet bepalen

D66 vindt dat pensioenfondsen niet mogen afdwingen dat deelnemers getrouwd of als partners geregistreerd moeten zijn om een nabestaandenpensioen te ontvangen.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg heeft hier Kamervragen over ingediend. Het nabestaandenpensioen is pensioen dat iemand ontvangt nadat zijn of haar partner is overleden. De deelnemer heeft dat pensioen eerder zelf opgebouwd voor de achterblijvende partner. Veel pensioenfondsen beschouwen een stel alleen als partners als zij getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of een samenlevingscontract hebben afgesloten. Maar sommige kleinere fondsen zijn hier coulanter in en erkennen ook partners die alleen maar samenwonen.

Van Weyenberg vraagt waarom pensioenfondsen zich bemoeien met hoe mensen hun relatie willen vormgeven. ?Je levert een eigen stuk ouderdomspensioen in voor je nabestaandenpensioen en ik vind dat je zelf dan moet kunnen bepalen voor wie dat is”, stelt het Kamerlid. Hij benadrukt dat met de huidige verschillen tussen regelingen een ongewenste vorm van ongelijkheid ontstaat en vraagt staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) te gaan praten met koepelorganisatie de Pensioenfederatie.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd