Disclaimer

Jouw persoonlijke financiële raadgever

Toekomstnu Disclaimer

ToekomstNu streeft naar juiste en volledige informatie op deze website. Toch kunnen er onvolkomenheden voorkomen, bijvoorbeeld door fouten of technische storingen. Daarom kan ToekomstNu de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet garanderen. Op deze website staat algemene informatie. ToekomstNu geeft u geen persoonlijk advies via deze site. Voor persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen. Als u verplichtingen met ToekomstNu aangaat, vragen we u vooraf het Dienstverleningsdocument te lezen.

Doel van de site
Met de informatie op deze site wil ToekomstNu:

  • u informeren over onze dienstverlening
  • u op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor uw financiële huishouden van belang kunnen zijn
  • u de mogelijkheid bieden een aanvraag voor financiële diensten te doen
  • u in staat stellen uw financiële huishouden in te zien en te beheren

Door de informatie en functionaliteiten van deze site te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Inhoud
ToekomstNu wil u met deze site optimaal van dienst zijn. Wij baseren de geboden informatie op bronnen die wij betrouwbaar vinden. ToekomstNu garandeert niet dat de informatie altijd 100 procent juist, volledig en actueel is. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Functioneren
ToekomtNu gebruikt voor de werking van de site alleen professionele partijen. ToekomstNu garandeert niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert. ToekomstNu kan daarom de inhoud en werking van deze site zonder aankondiging wijzigen. ToekomstNu aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie
De informatie op deze site is geen persoonlijk aanbod of advies. Als u zonder nader advies van ToekomstNu de geboden informatie gebruikt, dan doet u dit volledig voor eigen rekening en risico. Op deze site kan worden verwezen naar informatie van derden, bijvoorbeeld via hyperlinks. Voor de inhoud van informatie van derden aanvaardt ToekomstNu geen aansprakelijkheid.

Nederlands recht
Op de informatie op deze site en de via deze site uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor medewerkers van ToekomstNu.

Virussen
ToekomstNu neemt de gebruikelijke maatregelen om infectie en/of overdracht van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten tegen te gaan. Wij houden deze maatregelen voortdurend up-to-date. ToekomstNu kan echter niet garanderen dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks via deze website vrij zijn van schadelijke componenten. ToekomstNu sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending of wordt voortgebracht door eventuele schadelijke componenten.

Copyright
Niets uit de tekst, grafische voorstellingen of software op deze website mag zonder toestemming vooraf van ToekomstNu worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Klachten en geschillen
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neem dan eerst via e-mail contact met ons op. Wilt u een klacht indienen, dan kan dit naar

info@toekomstnu.nl of schriftelijk naar:
ToekomstNu
t.a.v. de Directie
Van Halllaan 15
3431 BW NIEUWEGEIN