Driekwart Nederlanders in 2015 collectief verzekerd

Driekwart Nederlanders in 2015 collectief verzekerd

In 2014 nam 70 procent van de Nederlanders deel aan een collectief voor de zorgverzekering. Zon collectieve verzekering heeft doorgaans een lagere premie dan wanneer iemand individueel een zorgverzekering afsluit. Omdat de premies voor volgend jaar stijgen, is de verwachting dat het aandeel collectief verzekerden in 2015 naar 75 procent stijgt.

Cijfers van Vektis, dat de in- en uitstroom bij zorgverzekeraars registreert laten zien dat iets meer dan de helft van de collectief verzekerden (6,4 miljoen) zich in 2014 via een werkgeverscollectief heeft verzekerd. 5,3 miljoen consumenten hebben hun zorgverzekering via een consumentencollectief lopen en minder dan 100.000 consumenten zijn via een patiëntenvereniging verzekerd. Met name wanneer de zorgpremie stijgt, blijkt het animo voor een collectiviteit te groeien. Consumentencollectief UnitedConsumers verwacht dan ook vanwege de hogere zorgpremie in 2015 een sterkere toename van het aantal collectief verzekerden.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd