Erfgenamen beter beschermd tegen schulderfenis

Erfgenamen beter beschermd tegen schulderfenis

Voor erfgenamen die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, worden in de toekomst beter beschermd. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn.
Minister Teeven van Justitie kondigt de maatregel aan in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op een rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen. In het rapport gaat het om de vraag hoe erfgenamen beschermd kunnen worden tegen schulden van de erflater. Volgens het huidige recht kan dat door beneficiair te aanvaarden. De erfgenaam voorkomt dat hij met zijn priv̩vermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Toch kunnen mensen in de problemen komen, zo blijkt uit het rapport. Het gaat om de situatie dat de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zon situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet hij deze met eigen geld betalen. De onderzoekers vinden het redelijk dat in dergelijke Рniet veel voorkomende gevallen Рde erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen.
De staatssecretaris deelt deze opvatting en past de wet aan. Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen en een machtiging vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat zij niet met hun privévermogen hoeven in te staan voor onbekende schulden.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd