Forse stijging waterschapsheffing in 6 jaar

Forse stijging waterschapsheffing in 6 jaar

Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) zijn Nederlanders de afgelopen zes jaar fors meer gaan betalen aan waterschapsbelasting.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de prijsontwikkeling berekend in aanloop naar de verkiezingen voor de waterschapsbesturen in maart. Ze keken hiervoor naar de ontwikkeling van de heffingen in de bestuursperiode 2009-2015. Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2015 gemiddeld 168 euro aan waterzuiveringsheffing, dat is 19 euro meer dan zes jaar geleden. Ook de ingezetenenheffing, die elk huishouden verplicht betaalt, is gestegen van gemiddeld 50 naar 78 euro. De zogeheten heffing gebouwd, een heffing die eigenaren van gebouwen betalen, bedraagt in 2015 gemiddeld 74 euro. In 2009 was dat nog 51 euro. Dit tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd