Ga jij erop vooruit?

Ga jij erop vooruit?

Ga jij erop vooruit?

Ieder jaar opnieuw is er met Prinsjesdag veel aandacht voor de koopkracht van Nederlanders. Heb je volgend jaar meer te besteden of moet je bezuinigen?

Het Centraal Planbureau verwacht dat de lonen gaan stijgen en het kabinet heeft fiscale maatregelen genomen waardoor u netto meer overhoudt. Maar koopkracht hangt vooral af van persoonlijke omstandigheden.
Volgens cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) stijgt de koopkracht volgend jaar met 1,2%.

Niet iedereen profiteert even veel
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat de koopkracht voor de meeste mensen met 1 tot 2% stijgt. Maar vooral tweeverdieners met een middeninkomen en kinderen gaan er in 2020 op vooruit, soms wel tot 4,6%.

Gepensioneerden en mensen met een uitkering zien hun koopkracht volgend jaar nauwelijks stijgen. Wel gaat de zorgtoeslag omhoog en de energiebelasting omlaag. Eventuele kortingen op pensioenen zijn niet meegenomen in de berekening. Als die doorgevoerd worden, komt de koopkracht van gepensioneerden nog meer onder druk te staan.

Wat verandert er in de inkomstenbelasting?
De overheid heeft de inkomstenbelasting aangepast, waardoor je netto meer over moet houden. Wat verandert er?

Twee schijven. Al in 2020 wordt het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting ingevoerd. Met een inkomen tot €68.507 betaalt u 37,35% belasting, voor het bedrag daarboven is dat 49,5%.


Heffingskortingen extra omhoog. De heffingskortingen gaan de komende jaren harder omhoog dan gepland. De maximale algemene heffingskorting komt voor 2020 uit op €2.711. Dat is €78 hoger dan de verhoging die in 2018 al aangekondigd was. In 2021 komt er op de geplande verhoging nog eens €90 extra bij. Deze verhogingen zijn vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met lagere inkomens.

Naast de algemene heffingskortingen stijgen ook de andere heffingskortingen. Zo gaat de maximale arbeidskorting in 2020 omhoog van €3.399 naar €3.819. Per 2021 komt daar nog eens €324 bij en daarmee komt de maximale arbeidskorting uit op €4.143. Ook de jonggehandicaptenkorting, de ouderenkorting voor lagere inkomens en de alleenstaande-ouderenkorting stijgen.

Let op dat levensgebeurtenissen kunnen zorgen voor grotere veranderingen in je koopkracht dan er nu is becijferd. Controleer dus altijd jouw persoonlijke financiën. Verandert er veel, zet dan je geldzaken eens goed op een rij.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd