Geen verplichte rampenverzekering

Geen verplichte rampenverzekering

Het kabinet wil geen verplichte verzekering tegen natuurrampen. Wel moeten er meer mogelijkheden komen voor een goede aansprakelijkheidsverzekering tegen catastrofes die door menselijk handelen zijn veroorzaakt. Dat staat in een vergaderstuk van het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet vreest dat de premie van een natuurrampenverzekering te hoog zal worden. Bovendien zouden veel burgers meebetalen voor risicos van anderen. Hierdoor wordt zon verzekering een soort solidariteitsheffing. Verzekeraars pleiten juist wel voor een verplichte dekking tegen het overstromingsrisico via de inboedel- of opstalverzekering. Door een collectieve regeling op basis van solidariteit kunnen de premies relatief laag blijven, zo redeneren zij. ?En nu is het ook zo: als Limburg overstroomt, betaalt Groningen ook de rekening via een rampenpot vanuit de overheid.?De regering vindt wel dat de industrie meer mogelijkheden moet krijgen zich te verzekeren voor risicos die aan hun bedrijfsvoering kleven.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd