Gezamenlijke aanpak verduurzaming woonwijken

Gezamenlijke aanpak verduurzaming woonwijken

Twintig organisaties en instellingen gaan samenwerken bij het werven en inzetten van vakkrachten om verduurzaming van woningen en woonwijken te versnellen. Schaars personeel moet slim worden ingezet, bijvoorbeeld door een ‘geïndustrialiseerde’ aanpak van de verduurzaming.
Het kabinet wil jaarlijks 50.000 woningen verduurzamen. Uiteindelijk moeten dat er 200.000 per jaar worden om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben. In het samenwerkingsverband zijn bedrijfsleven, vakbonden, overheid en onderwijs vertegenwoordigd.
Werkgeverspartijen, waaronder Techniek Nederland, Bouwend Nederland en FME, gaan daartoe personeel werven via onder meer baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplaatsen en onderwijs op maat. De samenwerkende partijen gaan ervoor zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Onderwijs en onderzoek worden daar nauw bij betrokken. De lerende aanpak begint in vier pilotgebieden. Daarnaast zijn er al 27 gemeentelijke proeftuinen voor verduurzaming.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd