Harder werken om meer te verdienen

Harder werken om meer te verdienen

Om de lonen in de toekomst sterker te laten stijgen, moet de productie per werknemer sneller omhoog. De arbeidsproductiviteit groeit nog wel, maar steeds minder snel. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is dat een internationaal probleem.
Het CPB stelt dat sinds 2014 de economie flink is aangetrokken, maar dat de lonen een stuk minder stijgen dan voor de crisis. De lonen stijgen nauwelijks meer dan de inflatie. En die inflatie was de afgelopen jaren al historisch laag. De belangrijkste reden voor de minder snelle loonstijging van werknemers is volgens het CPB de arbeidsproductiviteit. Die neemt wel toe, maar sinds de jaren tachtig steeds minder snel. Dit is niet alleen zo in Nederland, maar een ontwikkeling die internationaal voorkomt.
Uit het onderzoek van het CPB blijkt niet dat flexibilisering van de arbeidsmarkt tot structureel lagere lonen leidt. De flexibele schil zorgt er juist voor dat de loongroei minder daalt in tijden van economische recessie, maar ook minder stijgt als de economie weer aantrekt. De lonen zijn dus minder gevoelig voor de stand van de economie.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd