Heel kleine pensioenen vervallen per 1 januari 2019

Heel kleine pensioenen vervallen per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van 2 euro of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen relatief hoog zijn.

Mensen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten vóór 1 januari 2019 contact opnemen met hun pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar) om te vragen naar de mogelijkheden, zoals storten op de bankrekening. Via mijnpensioenoverzicht.nl kunnen mensen nagaan of zij ergens een heel klein pensioen hebben opgebouwd.
Kleine pensioenen, pensioenen tussen de 2 euro en 474,11 euro bruto per jaar, kunnen door de pensioenuitvoerders worden samengevoegd met het andere pensioenregelingen. Nu is het nog zo dat kleine pensioenen vaak worden afgekocht en dan niet meer horen bij het latere pensioen. Door deze kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 samen te voegen bij het pensioen dat nu wordt opgebouwd, behouden mensen hun pensioen en is het over minder potjes verdeeld, aldus de Rijksoverheid.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd