Hema mag notarisservice aanbieden

Hema mag notarisservice aanbieden

Ook in hoger beroep is bepaald dat de Hema notarisdiensten mag aanbieden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) had een klacht ingediend en was vervolgens in hoger beroep gegaan. Maar het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat de service niet in strijd is met de wet- en regelgeving voor notarissen.

Bij de notarisservice van de Hema kunnen consumenten bijvoorbeeld hun samenlevingscontract of testament online opstellen. Vervolgens kan live bij een notaris de akte of het testament getekend en rechtsgeldig gemaakt worden. De KNB was hiertegen in verweer gekomen omdat volgens de organisatie de Hema-notaris onvoldoende geschikt is om als notaris aan de slag te gaan. Daarnaast zou de notaris van de Hema zijn geheimhoudingsplicht overtreden en de zorgplicht schenden. Bovendien is de KNB het niet eens met het lage tarief van de Hema. Maar de rechter heeft de klacht ook in tweede en laatste instantie verworpen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd