Houd de regie met een levenstestament

Houd de regie met een levenstestament

Houd de regie met een levenstestament

Je wilt zo lang mogelijk optimaal gebruikmaken van jouw zelfbeschikkingsrecht. Daarom is het goed om een levenstestament op te stellen. Maar wat is dat precies? En wie mag welke beslissingen nemen?

In een levenstestament leg je vast wie de financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dit zelf niet meer kunt en op welke manier die persoon dat moet doen.

Ook voor het geval u bepaalde handelingen geestelijk nog wel zou kunnen doen, maar dat te zwaar voor u is, biedt een levenstestament uitkomst. Iemand anders (de gevolmachtigde) krijgt dan de mogelijkheid om namens u (de volmachtgever) bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. De gevolmachtigde mag uitsluitend handelen volgens de afspraken die zijn vastgelegd. Je blijft overigens altijd bevoegd zelf alles te doen, zolang je maar wilsbekwaam bent. Ook kun je een volmacht meestal herroepen of wijzigen.

Aan wie geef ik een volmacht?
Geef alleen een volmacht aan iemand in wie je het volste vertrouwen hebt. Voor de zekerheid kun je vastleggen tot welk bedrag hij/zij mag handelen en dat hij/zij rekening en verantwoording moet afleggen. Je mag ook meer gevolmachtigden benoemen die elkaar controleren. Een volmacht wordt door een notaris opgesteld en heeft daarmee juridische kracht. Bedenk dat jouw partner niet automatischjo uw gevolmachtigde is. Hij of zij mag bijvoorbeeld niet zonder uw toestemming het huis verkopen of geld schenken. Je moet jouw partner dus echt als gevolmachtigde aanwijzen bij de notaris.

Wat mag een gevolmachtigde doen namens mij?
Bij een algemene volmacht krijgt een gevolmachtigde de bevoegdheid om jouw belangen op alle gebieden te behartigen. Hij/zij mag namens jou alle zaken doen die je zelf had kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan beschikken over de bankrekeningen, het huis verkopen, schenkingen doen, leningen afsluiten enzovoort. Je kunt een algemene volmacht wel beperken en bijvoorbeeld verbieden om nieuwe leningen af te sluiten of om je ergens borg voor te laten staan. Je kunt ook een bijzondere volmacht geven, bedoeld voor een specifieke handeling, zoals:
De woning verkopen als je naar een verzorgingshuis gaat of een ontvangen erfenis afwikkelen. Of beslissingen nemen omtrent jouw vermogen en jouw wensen op dat gebied.

Uitvaart regelen
In een levenstestament kun je ook uitvaartwensen vastleggen. Zorg er dan voor dat de uitvaart gefinancierd kan worden. Bespreek met ons hoe je dat doet, met spaargeld, een verzekering of een combinatie van die twee.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd