Huizenkopers beter beschermd met nieuwe hypotheekregels

Huizenkopers beter beschermd met nieuwe hypotheekregels

Consumenten die een huis willen kopen worden sinds 14 juli 2016 door de invoering van nieuwe hypotheekregels beter beschermd. Zo moeten zij bij de hypotheekaanvraag een informatieblad krijgen dat er overal in de EU hetzelfde uitziet.

Ook moeten hypotheekverstrekkers het jaarlijkse kostenpercentage bij de hypotheek melden. Consumenten kunnen hierdoor verschillende (ook buitenlandse) hypotheken beter vergelijken. Verder verdwijnt de offerte onder voorwaarden. Als een hypotheekverstrekker na het verstrekken van het informatieblad (ESIS) een aanbod doet, is dat definitief en bindend. Wel heeft de consument dan nog veertien dagen bedenktijd.

Een bank mag nog steeds een vergoeding eisen voor het vervroegd aflossen van de hypotheek, maar die vergoeding mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank ondervindt door de vervroegde aflossing. Het gaat dan meestal om gemiste rentebetalingen; winstderving mag niet worden meegerekend. Ten slotte wordt de modelmatige taxatie van de waarde van een huis vaker mogelijk. De waarde van de woning wordt dan gebaseerd op de WOZ-waarde of een andere betrouwbare modelmatige taxatie als de hypotheek niet meer is dan 90 procent dit taxatiebedrag. Consumenten kunnen hierdoor besparen op de taxatiekosten.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd