Huren stijgen waarschijnlijk minder hard

Huren stijgen waarschijnlijk minder hard

Woningcorporaties denken de huren voor hun sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed minder hard te laten stijgen dan eerder was verwacht. Dat meldt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De totale huurstijging voor de periode 2014 tot 2018 zal 2,4 procent lager uitvallen dan de corporaties eerder voorspelden. De belangrijkste reden voor de lagere voorgenomen huurstijging is dat ook de inflatie in die periode naar verwachting lager zal uitvallen. Ook zijn corporaties voorzichtiger geworden met het verhogen van de huren naar meer marktconforme niveaus. De corporaties willen de sociale huurwoningen op die manier betaalbaar houden. Dat de huren minder hard zullen stijgen heeft wel een negatief effect op de financiële positie van de corporaties, zo waarschuwt CFV.

De raming gaat over de huren van het zogenoemde DAEB-bezit. Woningen boven de liberalisatiegrens, koopwoningen en commercieel vastgoed van corporaties vallen daar niet onder.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd