Huurprijs medebepaald door WOZ-waarde

Huurprijs medebepaald door WOZ-waarde

De WOZ waarde van een woning bepaalt volgend jaar onder andere hoe hoog de huur is. Het voorstel van het kabinet hierover is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet wil dat de gewildheid en de locatie van een huurwoning zijn weerslag krijgt op de maximale huurprijs. De maximale huurprijs wordt op dit moment nog vastgesteld op basis van een puntensysteem, waarbij punten worden toegekend voor onder meer de oppervlakte, de voorzieningen en de energieprestatie. Hierdoor kennen vergelijkbare huurwoningen in Amsterdam en bijvoorbeeld Groningen dezelfde maximale huurprijs.

Door straks de waarde van een woning mee te wegen, worden de huurprijzen in gewilde gebieden hoger. Dit moet de doorstroming naar de koopmarkt bevorderen. Het is de bedoeling dat de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart mee gaat wegen in het puntentotaal.

De wijziging, die moet ingaan op 1 juli 2015, is onderdeel van het woonakkoord dat eerder werd afgesloten tussen de coalitiepartijen en de bevriende oppositie.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd