Huurprijs sociale woning maximaal 2,8 procent omhoog

Huurprijs sociale woning maximaal 2,8 procent omhoog

De huurprijs van sociale huurwoningen mag bij mensen met een  laag inkomen volgend jaar niet meer dan met 2,8 procent omhoog. Voor hogere inkomens binnen de sociale huur geldt een huurverhoging van maximaal 4,3 procent.

Anders dan voorafgaande jaren geldt er voor de hogere inkomens vanaf volgend jaar nog maar één inkomensgrens waarboven hogere huurstijgingen zijn toegestaan. Die inkomensgrens ligt op 40.349 euro per jaar.
Bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten blijven uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Vanaf volgend jaar geldt dat ook voor huishoudens van 4 personen of meer en huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor al deze huishoudens geldt een maximale huurverhoging van inflatie plus 2,5 procent.
De beperkte huursomstijging geldt alleen voor woningcorporaties. De maximale huurverhoging bedraagt dus 2,8 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met 40.349 euro; en 4 ,3 procent voor huishoudens met een inkomen boven de 40.349 euro.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd