Iets meer koopkracht in 2015

Iets meer koopkracht in 2015

De koopkracht voor 2015 ziet er iets gunstiger uit dan tijdens Prinsjesdag werd voorspeld. Volgens het ministerie van Sociale Zaken gaan met name werkenden er iets meer op vooruit. De hogere verwachtingen voor 2015 zijn volgens het ministerie te danken aan een lagere inflatie en lagere pensioenpremie voor ambtenaren en een lagere zorgpremie.

Het koopkrachtbeeld voor mensen die niet werken is voor 2015 negatief. Alleen een gezin dat leeft van een uitkering op bijstandsniveau gaat er licht op vooruit. Werkenden kunnen een koopkrachtstijging tegemoet zien. De stijging wordt veroorzaakt door een verhoging van de arbeidskorting. Met name alleenstaande ouders met minimumloon gaan er fors op vooruit (10,5 procent), maar dat percentage werd ook al op Prinsjesdag naar buiten gebracht. Gepensioneerden blijven volgend jaar gemiddeld genomen gelijk in koopkracht. Weliswaar stijgen hun netto inkomsten, maar die stijging wordt weer teniet gedaan door onder andere de hogere zorgpremie en lagere zorgtoeslag.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd