IMF optimistischer dan CPB

IMF optimistischer dan CPB

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is optimistischer dan het Centraal Planbureau over de poging van het kabinet het tekort op de begroting verder terug te dringen. Het IMF denkt dat Nederland daar op basis van de middellangetermijnramingen uitstekend in zal slagen.

Voor dit jaar voorziet het IMF voor Nederland een begrotingstekort van 1,4% van het bruto binnenlands product. Vorige maand gaf het CPB nog 1,8% op als meest realistische verwachting. En waar het Planbureau voor volgend jaar uitgaat van een tekort van 1,2%, begroot het IMF nog slechts 0,5%. De mogelijkheid voor de overheid om weer wat extra geld uit te geven zou daardoor groter zijn.

Ook voor de jaren daarna is het IMF optimistisch over de Nederlandse begroting, met een tekort dat van 2017 tot en met 2018 zou stabiliseren rond 0,2% Ã 0,3% van het bbp. Dankzij deze lage tekorten begint ook het relatieve gewicht van de staatsschuld weer af te nemen. Voor 2015 gaat het IMF nog uit van een staatsschuld van 67,5% van het bbp. In 2020 kan die zijn geslonken zijn tot 59,2%.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd