IMF voor meer mogelijkheden om te schenken

IMF voor meer mogelijkheden om te schenken

Om de schuldenlast in Nederland te verkleinen zouden ouderen zouden meer mogelijkheden moeten hebben om de jongere generatie financieel te helpen, vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De Nederlandse economie krijgt in het jaarlijks rapport over de Nederlandse economie een ruime voldoende van IMF. De export trekt aan, de huizenprijzen stijgen en het vertrouwen in de economie neemt toe. Maar de schuldenlast per huishouden in Nederland behoort tot de hoogste van de eurolanden. Vooral de jongere generaties hebben flinke schulden. Zij kochten hun woning veelal op het toppunt van de huizenmarkt. Bij ouderen is de netto welvaart hoger, omdat ze in de regel hogere pensioenen hebben en lagere hypotheeklasten. Naast een verlaging van de pensioenpremies voor jongeren en vermindering van de maximale hypotheek adviseert het IMF het kabinet om meer mogelijkheden te bieden aan ouderen om de volgende generatie te ondersteunen.

Tot en met 31 december 2014 geldt nog de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen tot maximaal 100.000 euro. De schenking is bedoeld voor investeringen in de eigen woning, zoals aankoop, verbouwing of onderhoud, restschuld, maar ook het aflossen van de hypotheek. Iedereen mag van deze tijdelijke verruiming gebruikmaken, dus niet alleen ouders die aan hun kinderen schenken. Wel moet de schenking daadwerkelijk voor 1 januari 2015 is gedaan.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd