IMF wil gelijkere beloning zzp-ers en werknemers

IMF wil gelijkere beloning zzp-ers en werknemers

De verschillen tussen werknemers en zzp-ers moeten worden verkleind en de lonen zouden omhoog moeten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over Nederland. Ook moet volgens het IMF het pensioenstelsel hervormd worden.
De verschillen in sociale bescherming tussen werknemers en zelfstandigen moeten volgens het IMF worden aangepakt. Tegelijkertijd mag de flexibiliteit op de arbeidsmarkt worden vergroot. Als dat laatste gebeurt, zijn bedrijven volgens het IMF ook eerder geneigd om de salarissen te verhogen. Ook op pensioenvlak moet het verschil tussen werknemers en zzp-ers aangepakt worden. Er moet een systeem komen met persoonlijk pensioenvermogen, dat leidt volgens het IMF tot meer transparantie en minder onzekerheid. Zo’n systeem is ook aantrekkelijker voor zelfstandigen. Het IMF wil ook dat verdere stappen worden gezet om de schulden van huishoudens te verlagen. De afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen om de hypotheekschulden te verlagen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd