Incassoregister moet misstanden incasso tegengaan

Incassoregister moet misstanden incasso tegengaan

Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door meer toezicht en handhaving.

Daarmee wil het kabinet voorkomen dat kwetsbare mensen met schulden geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken en voor extra kosten komen te staan. Alleen als aan eisen van kwaliteit en professionaliteit wordt voldaan kunnen partijen zich inschrijven in het incassoregister en deze inschrijving wordt een verplichting om actief te zijn in de incassomarkt. Dit geldt zowel voor incassobureaus die uit naam van een schuldeiser vorderingen innen als voor partijen die bedrijfsmatig vorderingen kopen om deze vervolgens zelf te innen. Het incassoregister moet halverwege 2021 in de lucht zijn.

Het minimumbedrag van 40 euro voor de vergoeding van incassokosten blijft gehandhaafd. Wel wil het kabinet een stapeling van de incassokosten bij meerdere vorderingen aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld door een verplichting tot het samenvoegen van alle openstaande termijnen voor de berekening van incassokosten of door het maximeren van een bedrag per consument per periode. Daarvoor moet wel het Burgerlijk Wetboek aangepast worden.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd