Inkomens stijgen iets

Inkomens stijgen iets

In het eerste kwartaal van 2014 was het netto beschikbaar inkomen van huishoudens 0,2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2013. Het is de eerste toename in twee jaar tijd. Dit heeft het CBS bekend gemaakt.

Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens geeft een beeld van lonen, uitkeringen, inkomens van zelfstandigen en inkomens uit vermogens. De stijging van het inkomen komt door een toename van de inkomens uit vermogens, zoals dividenden. Daarnaast namen ook sociale uitkeringen en de inkomens van zelfstandigen iets toe. De toename van de totale loonsom was zeer bescheiden. Dit hangt onder meer samen met de afname van het aantal banen. Gecorrigeerd voor de inflatie nam de loonsom zelfs af.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd