Jongeren later gaan later uit huis

Jongeren later gaan later uit huis

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar toen ze uit huis gingen. Dat is alweer een stukje ouder dan in 2012, toen jongeren op de leeftijd 22,8 jaar uit huis gingen.
De verschuiving was het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012. Werkende jongeren gingen 0,7 jaar later uit huis. Volgens het CBS zijn sinds de invoering van het sociaal leenstelsel minder studenten op kamers gaan wonen.
Zowel tieners als twintigers zijn vaker in het ouderlijk huis blijven wonen. De verschuiving was het grootst bij jongeren van 19 jaar en 23 tot en met 26 jaar. In 2012 stond 76,4 procent van de 19-jarigen ingeschreven bij één of beide ouders en dat is verschoven naar 79,4 procent in 2017. Bij de 24-jarigen veranderde dit percentage van 33,6 naar 36,8.
Vrouwen gaan van oudsher vroeger uit huis dan mannen. Dat was ook zo in 2017, al is het verschil met de mannen sinds 2012 kleiner geworden. Vrouwen waren in 2017 gemiddeld 22,7 jaar toen ze uit huis gingen, dat is 0,7 jaar ouder dan in 2012. Uit huis gaande mannen waren gemiddeld 24,2 jaar in 2017, 0,6 jaar ouder dan in 2012.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd