Overlijden

Lees hier meer...

Heb je voor jezelf op een rij wat er allemaal gaat spelen, nadat jij bent overleden? Is alles goed geregeld of zijn er nog zaken die je beter kunt gaan regelen?

Je wilt je nabestaanden toch financieel goed achterlaten. Het is goed om hier nu al eens over na te denken.


Door goede voorzieningen te treffen, zorg je ervoor dat je jouw nabestaanden na jouw overlijden financieel goed achterlaat. Dat voorkomt problemen rond bijvoorbeeld de kosten van jouw uitvaart en de aflossing van jouw hypotheek. Maak een afspraak voor een gesprek hierover. Financiële regie, ook na jouw overlijden, geeft een gerust gevoel.

Aflossing van je hypotheek garanderen met de kapitaalverzekering
Een kapitaalverzekering keert een bedrag ineens uit. Dat kan zijn bij overlijden vóór een afgesproken datum en/of bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Kapitaalverzekeringen sluit je vaak af bij het aangaan van een hypotheek. De uitkering kun je dan (deels) gebruiken voor het aflossen van de hypotheek. Je kunt de kapitaalverzekering ook gebruiken als je op een bepaald moment een kapitaal nodig heeft, bijvoorbeeld voor de uitvaart of voor de aflossing van je hypotheek.

Bijzonderheden
• Je kunt de verzekering combineren met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeraar de premie.
• De premie is afhankelijk van je leeftijd en de looptijd van de verzekering.
• De waarde van de polis telt mee om de vermogensrendementsheffing in box 3 vast te stellen. Dit geldt niet voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (box 1).
• Als je de kapitaalverzekering tussentijds afkoopt, valt de afkoopwaarde vaak tegen omdat de verzekeraar dan gemaakte kosten verrekent.

Banksparen
Je kunt ook banksparen om een kapitaal op te bouwen voor de aflossing van een hypotheek. Dit wordt ook wel Spaarrekening Eigen Woning (SEW) genoemd. Het opgebouwde spaartegoed wordt fiscaal behandeld in box 1. Er gelden dezelfde vrijstellingen als voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning. De looptijd van de SEW is maximaal 30 jaar. Je mag in de tussentijd geen geld opnemen van de rekening, tenzij je het gebruikt voor de aflossing van de lening.

Meer weten over de kapitaalverzekering of banksparen?
Maak een afspraak voor een eenmalig advies of voeg OnderhoudNu toe aan jouw ToekomstWijzer. Zo laat je jouw nabestaanden financieel goed achter.

De kosten van je uitvaart dekken: de uitvaartverzekering
Met een uitvaartverzekering dek je de kosten van een uitvaart gedeeltelijk of volledig. Je kunt kiezen voor een uitvaartverzekering die een bedrag uitkeert of voor een natura uitvaartverzekering, waarmee de begrafenis of crematie volledig wordt verzorgd.

Natura uitvaartverzekering
Bij een natura uitvaartverzekering regelt de verzekeraar de begrafenis of crematie volgens jouw wensen. Je kunt kiezen uit een pakket aan diensten die bij een uitvaart horen. Wat er precies onder de dekking valt, hangt af van de gekozen verzekeraar en jouw keuzes. Vaak kun je kiezen uit een basispakket en een uitgebreid pakket. Bij het aangaan van de verzekering is het verstandig goed te bepalen wat je wilt dat de verzekering voor de nabestaanden regelt.

Uitvaartverzekering in geld
Wil je liever alleen de kosten van een uitvaart verzekeren? Dan kun je kiezen voor een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor de uitvaartkosten. Bij deze verzekering hebben de nabestaanden uiteraard meer vrijheid in de manier waarop jouw uitvaart wordt ingevuld. Het is in dat geval wel van belang om regelmatig het verzekerde bedrag te checken, omdat de uitvaartkosten blijven stijgen.

Bijzonderheden
• Bij veel verzekeraars kun je kiezen tussen een levenslange premiebetaling en een premiebetaling gedurende een aantal jaren of tot een bepaalde leeftijd.
• Je kunt ook kiezen voor het storten van een eenmalige koopsom.
• Kinderen zijn gratis meeverzekerd (meestal tot 18 jaar).
• De waarde van de uitvaartverzekering is tot een bepaald bedrag vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3.
• Premies en koopsommen voor natura-uitvaartverzekeringen zijn niet fiscaal aftrekbaar.
• De premie is afhankelijk van de leeftijd bij het aangaan van de verzekering.

Banksparen
Sinds 2010 kun je als alternatief voor verzekeren ook banksparen voor de uitvaart. Hierbij zet je geld opzij voor je uitvaart op een geblokkeerde bankspaarrekening. Het vermogen op deze rekening groeit door jouw inleg én door de rente. Over het gespaarde saldo betaal je geen belasting (vrijstelling box 3). Een nadeel van banksparen voor uitvaart is dat alleen het bedrag wordt uitgekeerd dat je zelf hebt gespaard. Dit kan bij een vroegtijdig overlijden niet toereikend zijn om de kosten te dekken.

Meer weten over het de uitvaartverzekering?
Maak een afspraak voor een eenmalig advies of voeg OnderhoudNu toe aan jouw ToekomstWijzer. Zo laat je jouw nabestaanden financieel goed achter.

Aflossing van uw hypotheek garanderen met de kapitaalverzekering
Een kapitaalverzekering keert een bedrag ineens uit. Dat kan zijn bij overlijden vóór een afgesproken datum en/of bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Kapitaalverzekeringen worden vaak afgesloten bij het aangaan van een hypotheek. De uitkering kan dan (deels) gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek. Je kunt de kapitaalverzekering ook gebruiken als je op een bepaald moment een kapitaal nodig hebt, bijvoorbeeld voor de uitvaart of voor de aflossing van jouw hypotheek.

Bijzonderheden

  • Je kunt de verzekering combineren met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeraard dan de premie.
  • De premie is afhankelijk van jouw leeftijd en de looptijd van de verzekering.
  • De waarde van de polis telt mee om de vermogensrendementsheffing in box 3 vast te stellen. Dit geldt niet voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (box 1).
  • Als je de kapitaalverzekering tussentijds afkoopt, valt de afkoopwaarde vaak tegen omdat de verzekeraar dan gemaakte kosten verrekent.

Banksparen
Je kunt ook banksparen om een kapitaal op te bouwen voor de aflossing van een hypotheek. Dit wordt ook wel Spaarrekening Eigen Woning (SEW) genoemd. Het opgebouwde spaartegoed wordt fiscaal behandeld in box 1. Er gelden dezelfde vrijstellingen als voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning. De looptijd van de SEW is maximaal 30 jaar en tijdens de looptijd mag je geen geld opnemen, tenzij je het gebruikt voor de aflossing van de lening.

Benieuwd wat jouw mogelijkheden zijn?

Plan een gesprek in met een van onze raadgevers om te weten te komen wat we voor jou kunnen betekenen. Het eerste gesprek is voor onze rekening.

Plan jouw gesprek