Kabinet beraadt zich op vernieuwing pensioenstelsel

Kabinet beraadt zich op vernieuwing pensioenstelsel

Een akkoord met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel is nog niet mogelijk gebleken. De gesprekken binnen de SER en tussen het kabinet en sociale partners liepen opnieuw vast.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt zich nu op het vervolgproces te beraden. Volgens de minister bevatte het totaalpakket aan maatregelen dat op tafel lag, naast afspraken over de vormgeving van een pensioencontract ook andere zaken die belangrijk zijn voor een goede oude dag. Samen zouden die afspraken niet alleen zorgen voor een duurzaam, robuust pensioenstelsel voor huidige en toekomstige generaties. De afspraken zouden ook pensioenkortingen kunnen voorkomen, een beter perspectief bieden op indexatie en maatwerk kunnen bieden om eerder te kunnen stoppen werken als dat nodig is. Volgens Koolmees blijft de urgentie om het pensioenstelsel te vernieuwen onverminderd groot. Het stelsel sluit niet meer goed aan bij de arbeidsmarkt, er onstaan spanningen tussen generaties en doordat indexatie uitblijft, wordt ook het vertrouwen geschaad. Daarom vindt de minister het stelsel dringend aan vernieuwing toe.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd