Kabinet dicht AOW-gat lagere inkomens

Kabinet dicht AOW-gat lagere inkomens

Het kabinet gaat het AOW-gat voor lagere inkomens dichten. Het gaat vooral om mensen die door de verhoging van de AOW-leeftijd tijdelijk zonder inkomen komen te zitten.Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer gemeld dat deze mensen ? met laag inkomen en weinig spaargeld ? een overbruggingsuitkering krijgen. Het gaat om ouderen met een inkomen van maximaal 200 procent voor een alleenstaande en 300 procent voor iemand met een partner.Het AOW-gat ontstaat doordat de leeftijd waarop mensen staatspensioen ontvangen met één maand is verhoogd. Veel vut- of prepensioenregelingen gaan er echter vanuit dat mensen vanaf hun 65ste verjaardag AOW ontvangen. Die regelingen lopen dan ook op hun verjaardag af. Daardoor missen zij een of meerdere maanden een groot deel van hun inkomen.

Wie in aanmerking wil komen voor de regeling mag als alleenstaande niet meer dan 21.000 euro spaargeld hebben, samenwonenden niet meer dan 42.000. De overbrugging gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar in en loopt tot 2019.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd